lauantai 24. syyskuuta 2016

Hallituksen vastaus lukuvuosipalautteisiin

Echon hallitus on kokouksessaan käsitellyt jäsenistön täyttämät lukuvuosipalautelomakkeet. Vastauksia tuli hyvin vähän jäsenmääräämme nähden, mutta otamme kaikki lähetetyt palautteet huomioon, ja vähäisestä määrästä teemme omat päätelmämme. :)


Tapahtumat:

Olimme iloisia lukiessamme, että tarjoamiimme tapahtumiin ollaan pääsääntöisesti oltu tyytyväisiä. Kiitosta saivat erityisesti monet sitsit sekä Warjot, vaikkakin Warjot järjestetään yhteistyössä muiden humanististen ainejärjestöjen kanssa, joten niistä bileistä emme voi ottaa kunniaa. Myös ihan ihkaoma keksintömme Murhamysteeri sai kiitosta.

Sitsit näyttävät jakaneen mielipiteitä, sillä sitseistä tuli myös negatiivista palautetta. St. Patrick’s Dayn sitsien palaute liittyy lähinnä kanssasitsaajien käytökseen, jota järjestäjänä on tietenkin vaikeaa ennakoida ja siihen vaikuttaa. Yleisellä tasolla taas sitsien kerrottiin tympäännyttävän niiden samanlaisuuden vuoksi. Hallitus tahtoo huomauttaa, että sitseillä on tietty kaava ja tietty kulttuuri joita noudatetaan, joten niiden perusrakenne on tästä syystä hyvin samanlainen kerrasta toiseen; erityisiä sitseistä tekee kunkin kerran sitsaajaporukka, ja fiilis riippuu hyvin paljon osallistujista itsestään. Illan ohjelmanumerot, tehtävät ja rangaistukset toki myös vaihtelevat, ja näiden suunnitteluun ja ideointiin kaivataan ja otetaan avosylin vastaan kaikki halukkaat, joten jos kehitysideoita löytyy, tervetuloa mukaan jakamaan ajatuksia!

Monet kaipasivat perinteisiä entisen mallisia illanistujaisia/baaribileitä, joita viime vuonna ei oikeastaan ollut; hallitus on tästä samaa mieltä, ja pyrkiikin nyt lisäämään pienemmänkin profiilin häppeninkejä aina isompien sitsien ja muiden tapahtumien välillä. :)


Edunvalvonta:

Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä Echon tarjoamaan edunvalvontaan. Ainoastaan yksi vastaaja on vastannut, että Echon tarjoama edunvalvonta ei ole ollut riittävää. Tätä ei kuitenkaan lomakkeella ole millään tapaa perusteltu, joten hallituksen on mahdotonta asian eteen paljoakaan tehdä. Kuka tahansa, joka ei ole tyytyväinen edunvalvontaamme, voi olla yhteydessä joko kopo- tai sopo-vastaavaamme ja tuoda huolensa ilmi, jotta pystymme asiaan kiinnittämään huomiota jatkossa. Lomakkeen perusteella on kuitenkin vaikeaa lähteä toimimaan perustelujen puutteessa.


Viestintä:

Myös viestintään on vastausten perusteella oltu tyytyväisiä. Pari vastaajaa on antanut viestinnälle arvosanan 2, mutta taas kerran vastauksissa ei ole minkäänlaisia perusteita, joten toimiin on hankala ryhtyä. Yksi hyvä huomio oli tapahtumien järjestämisestä tiedottaminen; toisin sanoen kaivattiin tehokkaampaa tiedotusta järjestäjien hakemisesta. Tämän hallitus ottaa huomioon jatkossa, ja pyrimme siihen, että kaikki halukkaat hallituksen ulkopuoleltakin pääsevät mukaan järkkäämään meidän tapahtumia!


Loppupäätelmät:

Yleisesti ottaen palaute oli positiivista, mistä hallitus oli totta kai iloinen. Muutamat kokonaisuudessaan negatiiviset palautteet taas olivat täysin vailla perusteita, joten hallituksen on hankala niiden perusteella kehittää järjestön toimintaa.

Echon yleinen palautelomake on aina auki, joten jos kehitysehdotuksia löytyy, sinne voi käydä ne jättämässä hallituksen luettavaksi ja toimeenpantavaksi! :)

Kiitos kaikesta palautteesta!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti